Какво е Халукс Валгус? ​

Повечето пациенти се оплакват от болка директно върху зоната на буниона, в рамките на ставата на големия пръст и / или в долната част на стъпалото. Бунионът може да е раздразнен, зачервен, горещ или подут. Болката може да бъде тъпа и лека или силна и остра. Размерът на буниона не води непременно до повече болка. Болката често се влошава от обувките, особено тези, които претъпкват пръстите на краката. Докато някои буони могат да причиняват значителна болка, други буниони могат да не са болезнени изобщо.

ЩРЪКНАЛИТЕ КОКАЛЧЕТА НА КРАКАТА ИЗЧЕЗВАТ СЛЕД 15-МИНУТНА ИНТЕРВЕНЦИЯ

Over shoulder view of middle-aged surgeon showing foot X-ray to female patient while having appointment, close-up shot

КАК СЕ КОРИГИРАТ БУНИОНИ?

Всички сме чували израза „ Вие ще ме оперирате, но то пак ще се върне“. Само за 15-ина минути с нов вид операция, неприлагана до сега в България, се премахва толкова често срещаният проблем с щръкналите кокалчета на краката. Оперативният метод се ползва с изключителен успех в Америка и Западна Европа и е предпочитан от повечето холивудски звезди. Операцията се извършва със спинална упойка ( в кръста, при която само краката са упоени ). Белегът е само няколко милиметра, колкото е и размерът на специалния борер, който се използва. Под рентгенов контрол се извършват необходимите остеотомии ( прерязване на костите, с цел корекция на деформацията и промяна на позицията им ). Работи се цялото ходило, не само халукса, тъй като той често е съпроводен с пръсти чукчета и бунионет ( деформация на малкия пръст на крака ). Със специалния борер възстановяването е 2 пъти по-бързо в сравнение с прилаганите досега методи за лечение на този често срещан проблем. Поставя се една фиксационна игла или винтове до палеца на крака, която се премахва месец след оперативната намеса. Носи се специална постоперативна обувка 45 дни. Поради простотата на метода и бързото възстановяване на пациентите, могат да се оперират и двете ходила едновременно.
Нашите пациенти получават пълен набор от консумативи, необходими за операцията, както и помощни средства – обувки, специални калъфи за къпане и др.

Свържете се с нас:

  • бул. Освобождение 79
  • +359 88 844 4443
  • +359 88 813 9860
  • +359 89 401 9522
  • info@footclinic.bg